Hình Ảnh Họp Ban Chấp Hành Ngày 31/01/2015

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC HỌP BAN CHẤP HÀNH NGÀY 31/01/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • hinh 1
  • Hình ảnh