Bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống tỉnh Bắc Ninh

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020” với tổng kinh phí đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Đề án nhằm gìn giữ và lưu truyền cho các thế hệ mai sau những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống; nâng cao nhận thức, lòng tự hào của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống; khích lệ sự sáng tạo các giá trị văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững.

bao ton va phat huy gia tri cac loai hinh nghe thuat trinh dien dan gian truyen thong tinh bac ninh hinh 0
Hát quan họ trên thuyền tại thủy đình trung tâm đồi Lim. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện Đề án thông qua 4 tiểu dự án thành phần bao gồm: sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn; hoạt động tôn vinh nghệ nhân và tổ chức truyền dạy loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho các câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống; tuyên truyền, quảng bá loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống. Đề án được triển khai từ năm 2014 đến năm 2020.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • hinh 1
  • Hình ảnh